546. ☀ Các đền thờ và cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng lẫy lừng một thời trong lịch sử Việt Nam, là cuộc khởi nghĩa lớn đầu tiên của người Việt trong suốt thời gian dài bị đô hộ bởi các triều đại Trung Hoa, đây là cuộc khởi nghĩa vĩ đại cả về quy mô, giá trị, và cả về … Đọc tiếp 546. ☀ Các đền thờ và cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng

537. 🌟 Khảo cứu về khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Lời dẫn của Lược Sử Tộc Việt: Chúng tôi (Lang Linh) đã có ý định viết bài về cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng, nhưng trong quá trình tìm tài liệu, chúng tôi đã tìm thấy cuốn sách: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ở Hà Nội và lân cận của tác giả Nguyễn Vinh … Đọc tiếp 537. 🌟 Khảo cứu về khởi nghĩa Hai Bà Trưng

525. 🌟 Địa danh nước Văn Lang và lịch sử người Việt cổ

Những tín hiệu thu nhận từ bản lược đồ địa danh - ngôn ngữ Việt cổ - bước đầu góp phần vào việc tiếp cận một số vấn đề lịch sử cổ đại 1. Lớp địa danh cổ nhất thuộc giới tự nhiên, cơ sở để tìm hiểu về tộc người cổ Con người hiểu … Đọc tiếp 525. 🌟 Địa danh nước Văn Lang và lịch sử người Việt cổ

407. Khảo sử về các anh hùng khởi nghĩa thời kỳ Hán thuộc

1. CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA LÝ BÍ (NHÀ TIỀN LÝ), CUỘC TRƯỜNG KÌ KHÁNG CHIẾN CỦA TRIỆU QUANG PHỤC (NHÀ TRIỆU – VIỆT), VÀ VÀI NÉT VỀ LÝ PHẬT TỬ (NHÀ HẬU TIỀN LÝ) (*) 1 Bối cảnh lịch sử Sau cuộc khởi nghĩa của Triệu Thị Trinh vào năm Mậu thìn (248), lịch sử nước … Đọc tiếp 407. Khảo sử về các anh hùng khởi nghĩa thời kỳ Hán thuộc

396. Anh thư họ Triệu trong lịch sử dân tộc

1 Bối cảnh lịch sử và hành trạng anh hùng Trong lịch sử nước ta, có một người nữ anh hùng, chính Tự Đức lúc châu phê vào Cương mục (1), đã từng so sánh Bà Triệu với Trưng Trắc – Trưng Nhị: “Con gái nước ta, nhiều người hùng dũng khác thường. Bà Triệu Ẩu … Đọc tiếp 396. Anh thư họ Triệu trong lịch sử dân tộc

374. Nhãn quan lịch sử sai lạc về Bà Triệu

Những quyển sử hay bài học về sử ký nước nhà viết bằng chữ quốc ngữ, phần lớn đều lấy tài liệu trong những bộ sử viết bằng chữ Hán của các bậc tiền bối. Những bậc này lại căn cứ vào những quyển sử do người Tàu viết. Mà như ta biết, người Tàu … Đọc tiếp 374. Nhãn quan lịch sử sai lạc về Bà Triệu

371. 🌟 Hai bà Trưng và trang bi hùng sử tộc Việt

1 Vài nét về thời đại, những tư liệu gốc về Hai Bà Trưng và cuộc khởi nghĩa giành độc lập, tự do cho dân tộc  Sau 97 năm dưới ách xâm lược và thống trị của nhà Triệu – Hán (từ Triệu Đà [207 tr. c. ng.] cho đến Thuật Dương vương Triệu Kiến … Đọc tiếp 371. 🌟 Hai bà Trưng và trang bi hùng sử tộc Việt

307. Một bông hồng cho hai bà Trưng

Ngày Phụ nữ quốc tế 8.3 hằng năm là ngày bông hồng lên ngôi. Bông hồng để tặng người yêu, tặng bạn gái, bông hồng cho mẹ, cho chị, cho cô giáo, cho nữ đồng nghiệp... nói chung là "một nửa nhân loại" được vinh dự nhận những bông hồng tuyệt đẹp! Nhưng, một bông … Đọc tiếp 307. Một bông hồng cho hai bà Trưng

306. Mê Linh quật khởi dựng nền Độc Lập

Trong tâm khảm người Việt chưa ai quên được 80 năm dưới chế độ Thực dân Pháp dân tộc ta đã chịu biết bao nhiêu thống khổ dưới gót giày xâm lược. Thực dân tha hồ bắn giết, nhiều làng bị san bằng như làng Cổ An ở Hải Dương năm 1932 trong cuộc khởi … Đọc tiếp 306. Mê Linh quật khởi dựng nền Độc Lập

296. Sử tích về các Nữ tướng của hai bà Trưng

THÁNH THIÊN NỮ TƯỚNG   Trong đêm thanh vắng của đêm trăng suông vẳng lên tiếng vó ngựa trên mặt đường. Eo óc gà gáy rộn lên rồi tắt, nhưng tiếng vó ngựa không tắt mà lại càng rõ, càng vội, càng lúc càng gấp. Trên ngựa; một tên lính đô hộ cuối rạp mình, mặt … Đọc tiếp 296. Sử tích về các Nữ tướng của hai bà Trưng

292. Chuyện các tướng của Hai Bà Trưng

Nữ tướng Thánh Thiên: “Dụng binh như thần, trí dũng thiên phương” Đối mặt với nữ Đại tướng quân của Lĩnh Nam, Mã Viện thảm bại phải dâng biểu về Triều đình xin thêm viện binh, trong đó có viết: “Nam bang có nữ tướng Thánh Thiên dụng binh như thần, trí dũng thiên phương, … Đọc tiếp 292. Chuyện các tướng của Hai Bà Trưng

291. Không gian cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng qua khảo cổ, qua hệ thống đền thờ ở Trung Quốc… Trong bài này xin được giới thiệu một phần công trình của giáo sư Lê Trọng Khánh, qua lược đồ ngôn ngữ cổ để góp phần làm sáng tỏ thêm không gian … Đọc tiếp 291. Không gian cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

283. Đội Nữ quân Bách Việt lừng danh lịch sử

Trong thời kỳ nghìn năm Bắc thuộc, người Bách Việt chỉ giành được độc lập ngắn khi có các cuộc khởi nghĩa nổ ra. Điều kỳ lạ là cuộc khởi nghĩa đầu tiên nhằm thoát khỏi ách đô hộ của nhà Hán lại được lãnh đạo bởi toàn bậc nhi nữ. Đây là điều mà … Đọc tiếp 283. Đội Nữ quân Bách Việt lừng danh lịch sử

237. Dấu tích khởi nghĩa Hai Bà Trưng trên đất Lĩnh Nam xưa

Vào thời Hai Bà Trưng, nước ta có tên gọi là Lĩnh Nam, biên giới phía bắc lên tận tới Hồ Động Đình (phía bắc thành phố Hồ Nam thuộc Trung Quốc). Ngày nay vẫn còn đó rất nhiều miếu thờ Hai Bà Trưng cùng các tướng của mình ở vùng đất Trung Quốc thuộc … Đọc tiếp 237. Dấu tích khởi nghĩa Hai Bà Trưng trên đất Lĩnh Nam xưa

185. Cuộc nổi dậy của chị em họ Trưng và sự biệt lập văn hoá Việt – Hán

Trưng Trắc và em gái Trưng Nhị là người huyện Mê Linh, Giao Chỉ thời Đông Hán, họ đã chiếm một vị trí quan trọng trong lịch sử thời Đông Hán. Đã có rất nhiều cuộc thảo luận trong giới học thuật về sự kiện nổi loạn của chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị. Một … Đọc tiếp 185. Cuộc nổi dậy của chị em họ Trưng và sự biệt lập văn hoá Việt – Hán