605. ☀ Thời Hồng Bàng và thời Hùng Vương trong tâm thức các triều đại Việt Nam

Trong tâm thức các triều đại phong kiến Việt Nam, thời Hồng Bàng và thời Hùng Vương luôn được xem là Tổ của dân tộc Việt, được các triều đại thờ tự, giữ gìn hương khói. Thái độ của các triều đại đối với thời kỳ Hùng Vương và họ Hồng Bàng, có thể thấy … Đọc tiếp 605. ☀ Thời Hồng Bàng và thời Hùng Vương trong tâm thức các triều đại Việt Nam

603. ☀ Thần thoại người Việt: từ thuở hồng hoang tới thời Hồng Bàng

Chúng tôi đã viết và giới thiệu một số bài khảo cứu về thần thoại của người Việt, ở bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm những thần thoại được tường thuật trong sách: "Lược Khảo Về Thần Thoại Việt Nam" của Nguyễn Đổng Chi, xuất bản năm 1956 bởi Ban Nghiên Cứu … Đọc tiếp 603. ☀ Thần thoại người Việt: từ thuở hồng hoang tới thời Hồng Bàng

602. ☀ Hồng Bàng, Văn Lang và Hùng Vương trong thơ văn lịch sử

Thời kỳ Hồng Bàng, Hùng Vương là cội nguồn của dân tộc Việt, người Việt luôn luôn tự hào rằng mình là Con Rồng Cháu Tiên, niềm tự hào đó được thể hiện xuyên suốt trong lịch sử, từ những triều đại phong kiến đầu tiên, cho tới hiện tại. Thời kỳ Hồng Bàng, Hùng … Đọc tiếp 602. ☀ Hồng Bàng, Văn Lang và Hùng Vương trong thơ văn lịch sử

601. ☀ Nước Văn Lang và triều Hùng Vương trong tư liệu lịch sử và ngôn ngữ

Trong lịch sử Việt Nam, các sách sử, các truyện cổ đều ghi chép về thời kỳ Hồng Bàng, Hùng Vương và nước Văn Lang, Hùng Vương là những người làm chủ nước Văn Lang, nước Văn Lang được hình thành từ cuộc di cư về Việt Nam diễn ra khoảng 4000 năm trước của … Đọc tiếp 601. ☀ Nước Văn Lang và triều Hùng Vương trong tư liệu lịch sử và ngôn ngữ

591. ☀ Những ghi chép lịch sử về quốc gia Văn Lang

Tác giả Quyển Tích vừa có bài viết đăng trên nhóm Peoples of Asia [1], dẫn hàng loạt tài liệu về Văn Lang và Phong Châu, kết luận của bài viết là nước Văn Lang chép sai từ nước Dạ Lang, nhưng chính những dữ liệu đã được dẫn lại chứng minh điều ngược lại … Đọc tiếp 591. ☀ Những ghi chép lịch sử về quốc gia Văn Lang

586. ☀ Cơ sở di truyền, khảo cổ và lịch sử về quốc gia Văn Lang

Quốc gia Văn Lang, hay thời kỳ Hùng Vương, được xem là thời kỳ khởi nguyên của dân tộc Việt, nhưng trong giai đoạn trước, những thông tin mà chúng ta biết được về quốc gia và thời kỳ này hầu như là rất mù mờ, không rõ ràng, cũng như xung quanh quốc gia … Đọc tiếp 586. ☀ Cơ sở di truyền, khảo cổ và lịch sử về quốc gia Văn Lang

584. ☀ Vua Hùng của người Việt có phải vua nước Sở không?

Trong tâm thức của người Việt, thì các vua Hùng luôn là những vị Tổ của dân tộc Việt, là nguồn cội, là những vị vua dựng nên quốc gia đầu tiên của người Việt là quốc gia Văn Lang. Hằng năm, người Việt vẫn kính ngưỡng tổ chức ngày giỗ Tổ vào ngày mùng … Đọc tiếp 584. ☀ Vua Hùng của người Việt có phải vua nước Sở không?

583. ☀ Nguồn gốc của bánh Chưng, bánh Dày

Bánh Chưng, bánh Dày, đó là những vật đã gắn liền với ký ức của mỗi người Việt nói riêng về ngày Tết âm lịch, trong một không gian rộng lớn hơn, thì bánh Chưng, bánh Dày là những hiện thân của ký ức từ thời kỳ cội nguồn của dân tộc Việt: thời kỳ … Đọc tiếp 583. ☀ Nguồn gốc của bánh Chưng, bánh Dày

569. ☀ Lịch sử trang phục thời Hùng Vương

Trang phục thời kỳ Hùng Vương từng là một vấn đề nhức nhối trong lịch sử và nguồn gốc dân tộc của người Việt, những hình ảnh mô tả Tổ Tiên người Việt, thậm chí là các vị vua Hùng trong "trang phục" cởi trần, đóng khố, sống hoang dã như những bộ lạc nguyên … Đọc tiếp 569. ☀ Lịch sử trang phục thời Hùng Vương

566. ☀ Tranh vẽ về trang phục, kiến trúc thời kỳ Hùng Vương

Những tư liệu về trang phục, kiến trúc thời Hùng Vương đã được chúng tôi tổng hợp và thực hiện trong một số bài khảo cứu [1][2], từ đó tới nay, thì có nhiều tác phẩm đã được thực hiện, phỏng dựng lại trang phục, kiến trúc và không gian thời Hùng Vương, giúp chúng … Đọc tiếp 566. ☀ Tranh vẽ về trang phục, kiến trúc thời kỳ Hùng Vương

563. ☀ Các truyện cổ và đời sống người Việt thời Hùng Vương

Trong thời kỳ Hùng Vương, cuộc sống Tổ Tiên chúng ta là như thế nào, đây có lẽ là một vấn đề mà hầu hết những người Việt quan tâm tới cội nguồn và văn hoá dân tộc đều muốn biết. Trong các ghi chép cổ mà người Việt đã giữ lại được tới nay, … Đọc tiếp 563. ☀ Các truyện cổ và đời sống người Việt thời Hùng Vương

562. ☀ Người Việt bắt đầu có họ từ khi nào?

Giả thuyết phổ biến nhất về nguồn gốc các họ của người Việt, đó là ban đầu người Việt không có họ, trong thời Bắc thuộc, khi sống trong sự cai trị của người Hoa Hạ, thì người Việt mới bắt đầu có họ, tiếp nhận trực tiếp các họ của người Hoa Hạ. Tuy … Đọc tiếp 562. ☀ Người Việt bắt đầu có họ từ khi nào?

559. ☀ Hùng Vương và Lạc Vương: từ các ghi chép lịch sử

Cùng với những tư liệu chính sử, dã sử của người Việt được ghi thành văn và truyền trong văn hóa dân gian, những tư liệu lịch sử và truyện ký Trung Hoa là những tư liệu sớm nhất ghi chép về thời kỳ Hùng Vương của dân tộc Việt. Trong các tài liệu lịch … Đọc tiếp 559. ☀ Hùng Vương và Lạc Vương: từ các ghi chép lịch sử

545. ☀ Tìm hiểu về các giai đoạn kiến trúc tộc Việt

Những vấn đề về văn hóa Đông Sơn như chữ viết, trang phục, văn hóa đã được chúng tôi khảo cứu khá kỹ lưỡng trong nhiều bài viết với khá nhiều tư liệu đa dạng, tuy nhiên, khi tìm hiểu về vấn đề kiến trúc, chúng tôi đã nhận thấy là các tư liệu khảo … Đọc tiếp 545. ☀ Tìm hiểu về các giai đoạn kiến trúc tộc Việt

539. ☀ Xóm Rền có thể là ngôi mộ của một vị vua Hùng

Văn hóa Phùng Nguyên là văn hóa đầu tiên của người Việt tại miền Bắc Việt Nam, khi văn minh sông Dương Tử sụp đổ. Trong văn hóa này, thì nha chương là một vật biểu tượng quyền lực rất quan trọng, từ việc đi tìm hiểu về vai trò của nha chương, chúng tôi … Đọc tiếp 539. ☀ Xóm Rền có thể là ngôi mộ của một vị vua Hùng