#Tiếpcận

Trang blog Lược Sử Tộc Việt được admin Lang Linh sáng lập vào ngày 6/4/2017, với mục tiêu tập hợp được những bài nghiên cứu giá trị nhất về nguồn gốc dân tộc. Quá trình làm blog là một quá trình dài hoàn thiện, nâng cấp chất lượng liên tục, nên các bài viết của blog ngoại trừ các bài viết có nhiều chi tiết giá trị, thì thường các bài viết không đủ chất lượng sẽ bị loại bỏ và thay thế bằng bài viết khác.

Tới thời điểm này, việc lọc blog có thể nói cũng là cơ bản, chúng tôi đã đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng blog lên một mức cao nhất có thể, tuy nhiên, có một vấn đề khá lớn, đó là có những bài viết có quan điểm chưa đúng, nhưng chúng tôi vẫn giữ lại, vì bài viết đó có nhiều chi tiết có thể tham khảo được.

Chính vì lý do đó, nên chúng tôi viết những dòng này để chia sẻ cụ thể với bạn đọc về cách tiếp cận nội dung trên blog. Để tìm hiểu về nguồn gốc dân tộc mình, chúng ta cần nhất hai tinh thần: khách quan, và có bằng chứng khoa học. Khách quan là cách nhìn nhận các vấn đề tránh sự thiên kiến, cực đoan. Có bằng chứng khoa học, có nghĩa là có khoa học (di truyền, khảo cổ) xác nhận mới đáng tin cậy. Với các vấn đề không dựa vào di truyền, khảo cổ được, chúng tôi đề xuất bạn đọc dựa vào phương pháp liên ngành, kết hợp so sánh đối chiếu nhiều bằng chứng để chọn lọc được những ý kiến xác đáng và gần sự thật nhất.

Để tìm hiểu nguồn gốc, chúng ta cần trang bị cho bản thân một bộ lọc mạnh, dựa trên 2 tinh thần mà chúng tôi đã đề cập tới, bộ lọc ở đây sẽ được hình thành trên 2 tinh thần cơ bản đó. Có bằng chứng thì mới tin, có khách quan, khoa học thì mới sử dụng trong nghiên cứu.

Thực sự là còn khá nhiều vấn đề trong nghiên cứu nguồn gốc còn ảnh hưởng tới người Việt, có thể ví dụ đơn cử như giả thuyết cho rằng các triều đại Hạ-Thương-Chu là của người Việt, hay các quốc gia Sở-Ngô-Việt là tộc Việt, tuy nhiên, nếu dựa trên các tiêu chí: khách quan, và có bằng chứng khoa học, chúng ta sẽ thấy được rằng những quan điểm đó không chính xác.

Có một số bài viết trên blog cho rằng Sở-Ngô-Việt là của tộc Việt, hay có khi cho người Việt là không văn minh, nhưng chúng tôi không thể lọc toàn bộ các bài viết, vì chúng vẫn có giá trị tham khảo nhất định nào đó, lượng bài như vậy là quá nhiều, nên bạn đọc cần chọn lọc và sử dụng tinh thần như chúng tôi đã đề cập để xử lý thông tin.

Còn rất nhiều vấn đề mà bạn đọc sẽ phải đương đầu và giải quyết khi tìm hiểu về nguồn gốc dân tộc, vì vậy, chúng tôi khuyến khích bạn đọc nên tìm hiểu các bài viết do LSTV viết, đề tên tác giả Lang Linh, bên cạnh đó là của tác giả nghiên cứu độc lập: Hoàng Nguyễn, hướng nghiên cứu của LSTV và tác giả Hoàng Nguyễn là tương đồng, vì vậy các bài viết luôn luôn thể hiện tinh thần khách quan, khoa học và có bằng chứng, cũng như hai nhóm đã trải qua một quá trình dài nghiên cứu, vì vậy các tư liệu và nội dung bài viết luôn cố gắng tiến tới gần với sự thật nhất, để từ đó bạn đọc tiếp cận về nguồn gốc dân tộc mình một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, bạn đọc cũng nên tránh xa những nhóm tà thuyết, gây mờ ảo về vấn đề nguồn gốc như người Tai là chủ nhân của văn hóa Đông Sơn, của vua Hùng, của hai bà Trưng, người Việt gốc Hán-Đường, phủ nhận các nghiên cứu khoa học, hay những tư tưởng như người Việt mượn tất cả mọi thứ từ bên ngoài, từ người Chăm, từ người Thái, người Trung Quốc cho tới phương Tây, hay thuyết cho rằng người Việt đang nhận vơ Bách Việt, “Bách Việt thượng đẳng”. Như chúng tôi đã nói, khi dựa vào tinh thần khách quan và có bằng chứng khoa học, chúng ta sẽ thấy ngay những giả thuyết như vậy là tà thuyết, vì các thuyết này không có mấy bằng chứng hỗ trợ, mà thường chỉ dựa trên những giả thuyết không có căn cứ và cũng không thực sự tìm hiểu một cách nghiêm túc về các vấn đề họ đang quy chụp.

Tìm hiểu về nguồn gốc thực sự không dễ dàng, chúng tôi rất thấu hiểu điều đó, viết bài viết ngắn này, chúng tôi hy vọng rằng bạn đọc sẽ trang bị cho mình một bộ lọc đủ mạnh để tiếp cận và nghiên cứu về nguồn gốc dân tộc mình, lọc được những tà thuyết và những giả thuyết không có căn cứ, tìm được nguồn gốc thực sự của dân tộc mình.

Bên cạnh các yếu tố trên, chúng tôi cho rằng chúng ta cũng cần có tinh thần dân tộc, tinh thần dân tộc ở đây khác chủ nghĩa dân tộc, tinh thần dân tộc đơn giản chỉ là trân trọng những gì thuộc về dân tộc mình, yêu văn hóa Việt, không tự nhìn nhận một cách tự ti về dân tộc mình, cũng như không hạ thấp dân tộc khác để nâng dân tộc mình lên, tinh thần dân tộc khách quan và khoa học là rất cần thiết khi tìm hiểu về nguồn gốc dân tộc, đó cũng là ánh sáng dẫn đường cho chúng ta hiểu và trân trọng văn hóa, lịch sử cổ của dân tộc mình, đất nước mình. Tất nhiên tinh thần đó cần trong sáng, được loại trừ tinh thần cực đoan, bẻ cong sự thật để phục vụ cho sự cực đoan của bản thân mình.

Chúng tôi hy vọng rằng con đường về cội nguồn của bạn đọc sẽ có thật nhiều niềm vui!

Trân trọng,

Lang Linh.